Društvene mreže:
Repertoar - TAMBURAŠKE / SLAVONSKE
Pusti selo neka priča
Moja mala nema mane
hAJ Došlo vrijeme da se ženim ja
Ako zora ne svane
Crven ti rubac mala
Hej mati, mati, mati
Govori se da me varaš
Gori lampa nasrid Vinkovaca
Kuća na kraju sela
Neće snaša tamburaša
Tko te ima taj te nema
Vranac
MILIJUN JE TVOJIH POLJUBACA MALO
PRIJATELJU NIJE LAKO
SVE JE ONA MENI
OKO GARAVO
Vesela je Šokadija
Uzalud vam trud svirači
Tena
Šumi, šumi Javore
Svirci moji
Sve poštivam, svoje uživam
Splet drmeša
Seoska sam lola
Otvor ženo kapiju
Neće snaša
Ne dirajte mi ravnicu
Moja je kuća na kraju sela
Mata
Laže selo lažu ljudi
Karašica teče
Kad čuješ tambure
Juliška
Joj Ano
Garavuša
Bećarac